1

Zádušní mše za parašutistu F. Pavelku a jeho spolupracovníky z Koudelova u Čáslavi

Čáslav – Zádušní mše za parašutistu Františka Pavelku a jeho spolupracovníky z Koudelova – Antonína Krejčího, Františka Kalinu a Františka Gráda, se konala 11. ledna v děkanském kostele sv. Petra a Pavla.

Mši za odbojáře popravené 11. ledna 1943 v sekyrárně věznice tzv. Lidového soudního dvora v Berlíně – Plötzensee, sloužil P. Mgr. Bohuslav Stařík. Zádušní mši inicioval Klub přátel a rodáků města Čáslavi spolu s historikem Vojtěchem Šustkem. Právě na přednášce doktora Vojtěcha Šustka, kterou Klub 10. listopadu loňského roku zorganizoval, padl návrh na uskutečnění mše. Mše se také zúčastnili zástupci 43. výsadkového praporu z Chrudimi. Chrudimští výsadkáři, potažmo Armáda ČR, se hrdě hlásí k odkazu Františka Pavelky. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o připomenutí hrdinství a statečnosti čtyř popravených, kteří ani neměli pohřeb. Alespoň částečně jsme tak splatili dluh, který máme vůči hrdinům z Koudelova, kteří padli za naši svobodu v protinacistické operaci Percentage.

Svobodník aspirant František Pavelka byl prvním parašutistou vysazeným v noci z 3. na 4. října 1941 v Protektorátu. Narodil se 29. listopadu 1920 v Břeclavi. Byl členem Sokola a studentem místního gymnázia, po okupaci začal s odbojovou činností. Po vlně zatýkání gestapem utekl do Francie a po jejím obsazení se dostal do Anglie. Tam se přihlásil k plnění speciálních úkolů v týlu nepřítele. Po výcviku byl vybrán k splnění akce nazvané Percentage. Cílem této akce bylo předat odboji novou radiostanici s náhradními krystaly a umožnit tak navázání radiotelegrafického spojení mezi Protektorátem a československým exilovým ústředím v Londýně. Dalším úkolem bylo předat nový šifrovací klíč a poselství ministra národní obrany, generála Sergeje Ingra, pro velení odboje. Po splnění úkolů se měl Pavelka přidat k domácímu odboji. V důsledku střelby na letadlo, špatného počasí a souhry nešťastných náhod byl výsadek proveden místo v obci Hradiště u Nasavrk v Koudelově u Čáslavi, tedy o 35 kilometrů dále. Pavelka přesto navázal kontakt s vedoucími představiteli Petičního výboru Věrni zůstaneme na Chrudimsku. Byl vybaven falešnými doklady a přesunul se do Prahy.

Tuto část akce tedy přes počáteční problémy splnil. Spojení s londýnskou centrálou se mu ale navázat nepodařilo. Pavelkovi v noci po seskoku pomohli místní zemědělští dělníci František Grád, Antonín Krejčí a František Kalina. Statečnost těchto koudelovských občanů byla nezměrná. Pomohli parašutistovi, přestože věděli, jaký trest je může potkat. A potkal. Kvůli prozrazení odbojářské sítě se smyčka kolem Pavelky začala utahovat. Po první vlně zatýkání se gestapu nešťastnou náhodou dostal do rukou dopis odbojáři Františku Buršovi. Burš dopis totiž nezničil a na základě této konspirační chyby byli zatčeni všichni tři pomocníci z Koudelova. Byli mučeni a popraveni. Také Pavelka byl zatčen, převezen do Petschkova paláce a podroben výslechům. Navzdory obrovské brutalitě výslechů nikoho neprozradil. Když už byl pro gestapo bezcenný, byl vězněn na Pankráci a 5. srpna 1942 předán soudu v Berlíně, který rozhodl o trestu smrti. František Pavelka byl popraven stětím hlavy na gilotině. Popel byl rozprášen na neznámém místě v okolí Berlína.

Na přednášce Vojtěcha Šustka se členové Klubu přátel a rodáků města Čáslavi rozhodli, že se pokusí zorganizovat zádušní mši za koudelovské, potažmo čáslavské odbojáře. Koudelov je totiž předměstská část Čáslavi. To se podařilo. Dalším přáním bylo, aby těmto čtyřem hrdinům z operace Percentage bylo uděleno čestné občanství Čáslavi. Uskuteční se i toto přání? Tak to už je v rukách vedení města Čáslav. Dodnes na Čáslavsku žijí potomci popravených odbojářů, všichni se zúčastnili zádušní mše. Jistě by je potěšilo, že se na hrdinství jejich rodičů nezapomnělo. A pro mladou generaci by to bylo připomenutí, že svoboda není zadarmo, že se za ni musí bojovat. A někdy přinést oběť nejvyšší. Tak, jak to udělali František Pavelka, František Grád, Antonín Krejčí a František Kalina.

Vladimír Havlíček

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=MZgz0FTaqLo

https://www.youtube.com/watch?v=4HIz9rkV6a0

Reportáž v České televizi:

45 36 35 30 21 11 9 7 6 5 3 2