1

Magistr Aleš Knápek přednáší o čáslavské bitvě

Čáslav – „Bitva u Čáslavi v roce 1618“, to bylo téma přednášky magistra Aleše Knápka, která se konala 14. června ve výstavní síni na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Zorganizoval ji Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ ve spolupráci s Městským muzeem a knihovnou Čáslav.

V rámci přednášky se uskutečnila přímo v sále mimořádná výstava drobných mincí, nalezených nedávno u blízkých Horušic. Mince pocházejí ze začátku třicetileté války, žádná z nich není české provenience. Poctivý nálezce je objevil v rozsypu u křížení úvozových cest. Vypadá to, že se vysypaly z měšce jezdce na koni, cesta se totiž zvedá do kopce na hřeben Železných hor. Již nezjistíme, jestli byly mince ztraceny žoldnéřem, verbířem, obchodníkem, to zůstane tajemstvím.

První velká bitva třicetileté války se odehrála v těsném sousedství Čáslavi, v prostoru Horek a Bratčic. V září 1618 se zde utkali vojáci stavovské armády s vojáky císařskými. Střetnutí trvalo několik dnů. Bylo masivně používáno dělostřelectvo, byly vybudovány polní pevnůstky se sítí okopů, oboustranné výpady a útoky byly mimořádně agresivní i na svou dobu. Dalším prvenstvím bylo, že to byla pravděpodobně první zákopová válka v historii.

Povědomí o této bitvě přežívá u místních dodnes. U Bratčic, směrem na Potěhy, stojí kaplička na památku obětem bitvy. V roce 2008 se uskutečnilo na bratčickém hřbitově slavnostní vysvěcení „Pietního parku“ s památníkem na tuto bitvu. Byly zde instalovány čtyři dřevěné kříže s nerezovými zvony, na nichž jsou vyryty křížky jako vzpomínka na vyhaslé životy a nápisy připomínající tuto krvavou událost. Na prvním křížku je nápis ,,Válka třicetiletá a hořkost po věky“, na druhém „Zde šly kroky vojáků války třicetileté“, na třetím „Stačí chvilku postát a tiše povzdechnout“ a na posledním je nápis „ Zde šli vojáci, aby přišel mír“.

Mgr. Aleš Knápek z havlíčkobrodského regionálního muzea je v odborných kruzích pokládán za nejuznávanějšího historika na období třicetileté války. Poutavou formou popsal čáslavskou bitvu, při které podle historických pramenů přišlo o život na dvě stovky císařských vojáků a přibližně osmdesát členů vojska stavovského. A dobrá zpráva na závěr? Již byla zahájena jednání o oslavách 400. výročí bitvy u Čáslavi v roce 2018, v rámci kterých bychom se mohli dočkat symbolické rekonstrukce tohoto střetnutí.

Vladimír Havlíček

DSCN0750 DSCN0725 DSCN0778 DSCN0790 DSCN0713 15 8 7 3 DSCN0782