1

„Čáslav za I. světové války“

Městské muzeum a knihovna Čáslav zorganizovali Muzejní noc pod názvem „Válka v muzeu“ v budově muzea v Husově ulici. Současně byla vernisáží zahájena výstava „Čáslav za I. světové války“. Výstava byla věnována stému výročí vypuknutí první světové války. Význam této války, nazývané „Velká“ je opomíjen, je ve stínu druhé světové války. Přitom jeden z důsledků tohoto celosvětového konfliktu byl vznik samostatného a svobodného Československa v roce 1918. Vernisáž zahájil Jiří Žaloudek, poté na dotazy odpovídal odborník na vojenskou historii major ve výslužbě Milan Lehečka. Zájem vzbudil pan major v.v. nejen svými odbornými odpověďmi na položené otázky, ale také dobovou uniformou, která navodila atmosféru první světové války. O historii války, o založení československých legií a vzniku republiky byl promítán dokumentární film. Na zahradě muzea byly připraveny akce pro děti. Mohly si zastřílet ze vzduchové pušky, házet maketou granátu nebo vyplňovat křížovky. Velký zájem byl o vynikající kotlíkový guláš, který uvařil a podával pan Tomáš Hnátek. Pro návštěvníky byly zpřístupněny veškeré sbírky muzea.

Čáslavská výstava ukázala nesmyslnost války, při které naši dědové a pradědové dokonce bojovali na obou válčících stranách. V průběhu první světové války bylo mobilizováno celkem přes 70 milionů mužů, zahynulo při ní téměř 10 milionů vojáků a 8,5 milionů civilistů. Důvodem k válce se stal atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este v Sarajevu. Rakousko – Uhersko poté jako odvetu vyhlásilo válku Srbsku, čímž vyvolalo řetězovou reakci vedoucí k světové válce. Během jednoho měsíce se Evropa ocitla ve válečném konfliktu. Atentát byl ale pouze záminkou, protože politické napětí v Evropě sílilo již dlouho před ním. Po zvěrstvech, které válka přinesla zavládlo přesvědčení, že se lidstvo poučilo, byl to však omyl, za dvacet roků vypukla válka ještě větší a surovější.

Na dobových fotografiích jsme si připomněli nejen zaniklé čáslavské budovy a zákoutí, ale také atmosféru doby. Zaměstnanci čáslavského muzea připravili vernisáž, potažmo výstavu na vysoké kurátorské úrovni, s citem pro detail a historické souvislosti. Všem za to patří poděkování. V dnešní době, kdy se některé kruhy v zahraničí opět snaží vyvolat válku, je každé poukázání na její absurditu chvályhodné.

Vladimír Havlíček

3 4 6 7 8 9 10 11