Archiv pro rubriku: Nezařazené

17

Bledule jarní kvetou u Chlumu na Čáslavsku

Chlum/Čáslavsko – Máte rádi bledule, které jsou spolu se sněženkami prvními posly jara? A víte, že naše prababičky jim říkali koukořička či koukořík? Tuto krásu najdete jihozápadně pod Chlumem u Nové Chraňbože, asi tři kilometry od Zbýšova.

Přírodní rezervace Velká a Malá Olšina byla v roce 1982 vyhlášena na pomezí okresů Havlíčkův Brod a Kutná Hora. Důvodem jejího vytvoření byl starý olšový porost s hojným výskytem bledule jarní. Rezervace má plochu téměř 40 hektarů. Právě v těchto dnech kvete bohatá populace bledulí v zachovalých společenstvech olšin, obklopených monokulturními porosty smrčin Chraňbožského lesa.

Bledule je jedna z prvních na jaře kvetoucích rostlin. Lze ji velmi dobře poznat podle velkého zvonkovitého bílého květu. Okvětní lísky zdobí žluté skvrnky, které jsou umístěny na okraji každého z nich. Květ je umístěn na bezlistém stvolu a vyrůstá z paždí toulce. Kolem něj vyrůstá několik úzkých sytě zelených listů s výraznou souběžnou žilnatinou. Plodem je třípouzdrá tobolka se semeny. Celá rostlina pak vyrůstá z podzemní cibule, do které se po odkvětu ukládají veškeré živiny. Kvete od února do dubna. Málokdo ví, že bledulky jsou, stejně jako sněženky, jedovaté. Jejich cibule obsahují jedovaté alkaloidy. Po požití cibulky byste mohli utrpět lehkou otravu projevující se zvracením, průjmem, silným sliněním a celkovou únavou.

Výlet do Chraňbožského lesa je velký zážitek, lokality takového rozsahu a významu se v České republice nechají spočítat na prstech jedné ruky. Při dech beroucím až pohádkovém pohledu nezapomeňme, že bledule jsou chráněným druhem a při přenesení na zahrádku se neujmou, na rozdíl od vyšlechtěných kultivarů, zakoupených v zahradnictví.

Vladimír Havlíček

25 16 DSCN3211      10

Čáslavský Hrádek

(text informačního letáku pro IC Čáslav)

Čáslavský Hrádek je malá vyvýšenina nacházející se nedaleko centra města. Pokud sejdete od děkanského kostela sv. Petra a Pavla po schodech a projdete Žižkovou branou, jednou ze čtyř městských bran, jimiž se vcházelo do středověké Čáslavi, ocitnete se na břehu Podměstského rybníka, který sloužil nejen jako zásobárna vody, ale i chránil město před nepřáteli. Hned za ním uvidíte rozsáhlý sportovní areál Vodranty, místo, kde se svými svěřenci i dnes trénuje naše rekordmanka, rodačka z nedalekého Golčova Jeníkova, Jarmila Kratochvílová, držitelka dosud nepřekonaného světového rekordu v běhu na 800 metrů. Vpravo od něj se nachází nevelká vyvýšenina, která byla centrem pravěkého osídlení dnešní Čáslavi.

V roce 2016 zde byla otevřena venkovní expozice osvětlující historii tohoto místa. Nejstarší stopy zde zanechali již paleolitičtí lovci a sběrači, kteří putovali krajem při pronásledování zvěře. Z tohoto období se vedle několika málo čepelových nástrojů dochovaly i kosti mamuta, nosorožce, soba nebo hyeny. První lidé se však ve zdejší lokalitě usadili kolem roku 4 000 před naším letopočtem. Byli jimi zemědělci, kteří si zde vybudovali již stálejší příbytky, tzv. dlouhé domy.

 Znalost zemědělství a pastevectví, tj. cíleného pěstování plodin a chov domestikovaných zvířat, přinesla revoluční změnu ve stravování a způsobu života lidí, přestože lov a sběr i nadále hrál důležitou roli. Nové činnosti si také vynutily výrobu nových nástrojů – motyk, srpů, zrnotěrek i seker, protože značná část tohoto území byla pokryta lesy, které bylo nutno pro získání prvních políček vymýtit, případně vypálit. Pracně získaná půda však poměrně rychle ztrácela svou úrodnost, což si vynucovalo získávání stále nových políček a přesun vesnic. Zemědělské produkty se nově skladovaly a uchovávaly v keramických nádobách zpočátku masívních a nedostatečně vypálených s jednoduchou lineární nebo vypíchanou výzdobou, později dokonalejších a tvarově rozmanitějších. Nálezy přeslenů a závaží dokládají, že již v této době byli lidé schopni vyrábět na jednoduchých tkalcovských stavech látky, jednak ze lnu, ale i z ovčí vlny.

Na konci pravěku byl Hrádek nepochybně centrem řemeslné výroby, o čemž svědčí četné nálezy, mj. i strusky. V 9. století našeho letopočtu vyrostlo v těchto místech slovanské hradiště, které se postupně stávalo správním a náboženským centrem, což dokládá i nález drobné nádobky s hlavou beránka.  Ve slovanské vrstvě byl nalezen i tzv. langobardský prsten vyrobený ze zlata někdy v 7. století zdobený delfínky.  Jak se tento přepychový šperk dostal na čáslavský Hrádek, se můžeme jen dohadovat. Další záhadou se jeví jeho uložení.  Ač vyrobený v 7. století, byl nalezen ve vrstvě z 9. století. Nejpozději v 10. století zde byla vybudována nejspíš dřevěná kaple, později kostel Panny Marie obklopený hřbitovem, v němž bohoslužby vykonával kaplan vybíraný z řádu německých rytířů sídlících v nedalekých Drobovicích. Kostelík zanikl za husitských válek spolu s drobovickou komendou.

Podle Kosmovy kroniky bylo opevněné sídlo pojmenováno podle Slavníkovce Čáslava, ovšem zda patřila Čáslav do slavníkovského panství, není jisté. Po zlomení moci Slavníkovců se sídliště stává centrem Čáslavské provincie, z níž se později vyvinul Čáslavský kraj.  To již bylo sídliště hradem. Jeho existenci dokládají jména několika kastelánů, která známe. Od 60. let 13. století, poté, co na protější terase začalo být budováno město, začíná význam Hrádku, tehdy označovaného Hradiště, upadat.  Stal se majetkem čáslavských měšťanských rodin. Nejznámějšími z nich byli Hradištští z Hradiště. Kolem roku 1544 je Ondřej Hradištský uváděn v gruntovních knihách jako majitel Hrádku. Jeho syn byl pochován nedaleko Hrádku v hrobě označeném kamenem, který, jak uvádí Sedláček, byl později přemístěn do splavu v Nazaretě.

Z knih trhových víme, že v 16. století zde už byly vinice, jejichž terasy jsou dosud na jihozápadním svahu Hrádku patrné.  Kromě nich se zde ještě rozkládaly tři zahrady. Jednotlivé pozemky postupně odkoupili čáslavští „právováreční  měšťané“ a na louce pod Hrádkem vybudovali v letech 1841-1842 pivovar. Samotný Hrádek osázeli novým stromovím. Ještě roku 1870 byly na Hrádku dva menší domky, které ke konci století zanikly. Na svém obrazu je však zachytil čáslavský malíř Alois Vraný.

Za posledního obyvatele Hrádku bývá označován Josef Veselý (1822-1896). Ten pomáhal i při velkém archeologickém výzkumu, který zde v letech 1883-87  podnikl muzejní spolek „Včela Čáslavská“ pod vedením Klimenta Čermáka, který finančně podporoval c. k. centrální výzkumná komise ve Vídni. Tento výzkum, finančně podporovaný c.k. centrální výzkumnou komisí ve Vídni, byl počátkem archeologického bádání v Čáslavi a byl veden na svou dobu poměrně moderním způsobem. Čermák si rozdělil zkoumané území na čtverce, tyto pak na jednotlivé vrstvy. Nálezy byly uloženy v muzeu, vybudovaném v roce 1884, kde jsou dodnes ty nejcennější vystaveny.

WEB2 včela veduta1

Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ založil facebookové stránky

Facebookové stránky založil muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“, nalezneme je na odkazu https://www.facebook.com/Muzejn%C3%AD-a-vlastiv%C4%9Bdn%C3…/. Byl to krok, který následoval po založení stránek webových, ty nalezneme na odkazu www.vcelacaslavska.eu.

Stránky budou plnit požadavky na aktivní činnost spolku a především na dokumentování činnosti jeho členů. Stránky graficky a celkovým vzhledem reflektují historický význam a odkaz spolku, zároveň jsou však moderní a „přátelské“. Samozřejmě se budou dále vyvíjet a upravovat dle dalších nároků a požadavků.

„Včela Čáslavská“ je nejstarší muzejní spolek u nás, byl založen již v roce 1864 jako spolek pro sbírání památek a starožitností. Při výběru jména se jeho zakladatelé pravděpodobně inspirovali dílem slavného římského básníka Vergilia a chtěli jako pilné včelky sbírat a opatrovat památky minulosti. Jeho členové podnikali v Čáslavi a okolí první archeologické výzkumy, vydávali první muzeologické časopisy u nás a zasloužili se o výstavbu muzejní budovy v roce 1884 v Čáslavi. K největšímu rozmachu činnosti spolku došlo v poslední čtvrtině 19. století pod vedením učitele Klimenta Čermáka.

Další výraznou osobností byl archivář František Škrdle. Počátkem 50. let 20. století spolek zanikl. Byl obnoven až v roce 1991. Jeho současným dlouholetým předsedou je profesor Petr Charvát. Nynější činnost spolku se liší od jeho působení v minulosti. Hlavní důraz je kladen na osvětu. Spolek pořádá pravidelné přednášky, především o regionální historii a vlastivědné výlety do okolí Čáslavi.

Na tradice původní Včely navazuje péčí o památky, například o kostelík svatého Bonifáce v Lochách, který její zásluhou dostal v minulých letech novou střechu. Pracovní skupina pod vedením Jiřího Starého řadu let zkoumala čáslavské podzemí. Prostřednictvím svého místopředsedy doktora Filipa Velímského spolek pravidelně informuje veřejnost o nejnovějších archeologických výzkumech na území města. V poslední době spolek svou pozornost zaměřil na čáslavský Hrádek, nejstarší centrum osídlení na území města.

Vladimír Havlíček