Archiv autora: redaktorka

přednáška R. Menoušek2023

Pozvánka na poslední letošní přednášku

Letos výjimečně pořádáme přednášku i v prosinci. Připomeneme si spolu s dr. Radkem Menouškem významného architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Zde přinášíme anotaci přednášky:

Geniální architekt, který spojil velkolepost barokního vnímání prostoru se strohými geometrickými tvary gotiky, to je Jan Blažej Santini. Tvář obcí i krajiny České republiky utvářejí jeho monumentální chrámy nebo prosté kaple, ale také zámek, hospodářské dvory nebo zájezdní hostinec. Od jeho úmrtí uplyne letos v prosinci 300 let a kunsthistorik, muzikolog a barokista Radek Menoušek toto výročí připomene přednáškou k připomínce odkazu tohoto geniálního barokního architekta italského původu působícího v Čechách a na Moravě v první třetině 18. století. Bude ji doprovázet vizuální projekce a ukázky z děl, která se s největší pravděpodobností provozovala v Santiniho architekturách, vyznačujících se vynikající akustikou a mimořádnou světelnou charakteristikou. 

Znít budou např. skladby Schmelzerovy, Biberovy, Vejvanovského, Gabrieliho, Brixiho, Monteverdiho ale třeba i Bacha, Händela, Vivaldiho a Zelenky. 

Těšíme se na viděnou v úterý 12. prosince v 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla.

adv.koncert2023

Pozvánka na adventní koncert

Tradiční adventní koncert organizovaný naším spolkem se letos koná druhou adventní NEDĚLI 10. prosince od 15 hodin výjimečně v kostele sv. Jakuba ve stejnojmenné obci. Vystoupí pěvecký sbor čáslavského gymnázia a pedagogické školy.

Vybraným vstupným přispějeme Sedlecké farnosti na opravu „našeho“ kostelíčka  v Lochách.

Těšíme se na viděnou!