Archiv autora: HanaMED

IMG_1347opr

Neznámý známý Jan Hus

Neznámý známý Jan Hus“ tak zněl název přednášky Prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., kterou pro své členy i širokou veřejnost uspořádal Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“. Letos tomu bude přesně 600 let, co byl Mistr Jan Hus za své přesvědčení upálen, coby kacíř, v Kostnici. Několik desítek posluchačů si z úst profesora Čorneje vyslechlo nejen všeobecně známá fakta, ale především zajímavosti, které v povědomí většiny lidí dosud chyběly. O Janu Husovi bylo napsáno i natočeno mnoho, pravdou však je, že o jeho životě a soukromí de facto nic nevíme. Nevíme dokonce, jak se jmenovali jeho rodiče. „ Z dobových záznamů však víme, že Jan Hus byl průměrný student. Jasný příklad toho, že na školních známkách v životě nezáleží“, poznamenal s úsměvem profesor Čornej. Mistr Jan Hus patří k nejvýznamnějším, ale i nejzáhadnějším osobnostem českých a možná i světových dějin. Je až s podivem, co dokázal a kolik si vytvořil mocných přátel i nepřátel, vždyť se říká, že ho milovala sama královna Žofie, žena Václava IV. Husovo přesvědčení znělo: Když kněz hlásá boží slovo, ale neřídí se jím, jsou jeho slova neplatná. „Tehdy ho za to církev upálila, dnes se hlásí k jeho odkazu“, ukončil svou přednášku za potlesku profesor Čornej.
Marie Heřmánková

IMG_1352opr2

IMG_1344

IMG_1342

 

Vítáme Vás na stránkách regionální historie.

VČELA ČÁSLAVSKÁ je nejstarší muzejní spolek u nás, který byl založen v roce 1864. Při výběru jména se jeho zakladatelé nejspíš inspirovali dílem slavného římského básníka Vergilia a chtěli jako pilné včelky sbírat a opatrovat památky minulosti. Jeho členové podnikali v Čáslavi a okolí první archeologické výzkumy, vydávali první muzeologické časopisy u nás a zasloužili se i výstavbu muzejní budovy v roce 1884.

K největšímu rozmachu činnosti došlo v posledním čtvrtině 19. století pod vedením učitele Klimenta Čermáka (1862 – 1917). Další výraznou osobností byl archivář František Škrdle (1888 – 1958). Počátkem 50. let 20. století spolek zanikl. Byl obnoven v roce 1991.

Jeho současným dlouholetým předsedou je profesor Petr Charvát. Nynější činnost spolku se samozřejmě liší od jeho působení v minulosti. Hlavní důraz je kladen na osvětu. Spolek pořádá pravidelné přednášky především o regionální historii a vlastivědné výlety do okolí Čáslavi. Na tradice původní Včely navazuje péčí o památky, například o kostelík svatého Bonifáce v Lochách, který její zásluhou dostal v minulých letech novou střechu.

Pracovní skupina pod vedením Jiřího Starého řadu let zkoumala čáslavské podzemí. Prostřednictvím svého místopředsedy dr. Filipa Velímského spolek pravidelně informuje veřejnost o nejnovějších archeologických výzkumech na území města. V poslední době jsme svou pozornost zaměřili na čáslavský Hrádek, nejstarší centrum osídlení na území města, který bychom ve spolupráci s městem chtěli zkultivovat a vytvořit z něj příjemné místo, kde by obyvatelé našeho města i jeho návštěvníci mohli v sousedství sportovního areálu najít odpočinek i poučení.