Přednáška L. Dvořáková

Pozvánka na únorovou přednášku

Srdečně zveme na další přednášku. Již za týden, 21. února v 17 hodin, vystoupí na Nové scéně Dusíkova divadla paní Libuše Dvořáková z muzea esperanta ve Svitavách na téma Zbyslavský rodák František Lorenc, autor první učebnice esperanta pro Čechy.

Před i po akci bude možné uhradit členské příspěvky na letošní rok!

Těšíme se na viděnou.