Na co se můžete těšit po prázdninách?

20. září přijede emeritní starosta našeho spolku profesor Charvát s přednáškou Staré pověsti české dnes, jež bude prezentací stejnojmenné knihy, kterou v letošním roce vydalo nakladatelství Vyšehrad. V sobotu 1. října si již tradičně připomeneme Mezinárodní den archeologie akcí Archeologické hrátky na Hrádku. Na 18. října si připravil přednášku o založení Čáslavi člen výboru spolku David Nykodým. Poslední letošní přednáška se sice bude trochu vymykat z našich obvyklých témat, ale doufáme, že i dendrochronologie si najde své příznivce. 15. listopadu přijede z Brna pan inženýr Josef Kyncl a vystoupí na téma Životní prostředí v zrcadle letokruhů. V závěru roku se sejdeme v sobotu 10. prosince v 15 hodin v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách na tradičním adventním koncertu. Účinkovat bude Caritas, komorní pěvecký sbor ZUŠ Kutná Hora, pod vedením sbormistra Jana Drahoty.

Závěrem připomínáme, že letos vyšlo páté číslo Zpráv, které jsou k dostání v městském muzeu Husova 291 za 150 Kč (pro členy u D. Novákové za 100 Kč).