Archiv pro měsíc: Červen 2021

Pozvánka na červnovou přednášku

V úterý 29. června v 17 hodin vystoupí na Nové scéně Dusíkova divadla s přednáškou na téma Čáslavský sněm doc. Martin Šandera z Univerzity v Hradci Králové. Všichni jsou srdečně zváni!

Včela Čáslavská v druhé polovině roku

Uplynulé období nebylo pro náš spolek, podobně jako pro všechny kulturní organizace, jednoduché. Akce, které se nám nepodařilo realizovat v prvním pololetí, se našim příznivcům pokusíme nabídnout v druhé polovině roku, například v rámci festivalu Dvorky, kdy bude v Lochách po celý víkend připraven bohatý program. Jeho součástí bude v sobotu 4. září i Cyklovýlet za sv. Bonifácem, který jsme obvykle organizovali v květnu. 21. září se uskuteční i odložená přednáška Jana Luštince o hraběti Janu Harrachovi a na 19. října byla přesunuta přednáška Aleše Pospíšila o kutnohorské architektuře za první republiky. Loni jsme z praktických důvodů posunuli naši další tradiční akci Archeologické hrátky na Hrádku na začátek října, přestože je součástí oslav Mezinárodního dne archeologie, který je obvykle připomínán na konci tohoto měsíce. I letos Hrátky budou dříve, již 2. října. Třetí říjnovou akcí bude 7. 10. odborná konference Boj o srdce Evropy připravená ve spolupráci s dalšími  organizacemi k 80. výročí operace Percentage. Poslední letošní přednáška zazní na Nové scéně Dusíkova divadla 23. listopadu, kdy zde vystoupí  Tomáš Velímský s příspěvkem o uctívání světců cizího původu v raně středověkých Čechách. Náš program uzavřeme 11. prosince v 15 hodin v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách, kde v rámci tradičního adventního koncertu duchovní hudby vystoupí duo Melissa. Sváteční slovo přislíbil pronést vojenský kaplan Marek Maxim Švancara.

Pevně doufám, že se nám naše plány podaří uskutečnit, a těším se na viděnou na některé z našich akcí.