Program na první polovinu roku 2019

Také na další rok připravilo vedení spolku cyklus přednášek. Zahájí jej 29. ledna vystoupení profesorky Vladimíry Dvořákové z VŠE v Praze na téma Demokracie, aneb kam směřuje naše společnost? V roce 2019 si připomeneme  již 30 let od Sametové revoluce a takovéto malé ohlédnutí bude jistě nanejvýš užitečné.

12. února přednese svůj příspěvek o Janu Ladislavu Dusíkovi dr. Petra Bělohlávková. Přednáška bude spojena s prezentací knížky o JLD, jejíž vydání podpořila Pedagogická fakulta UK v Praze.

19. března v Čáslavi uvítáme profesora Petra Čorneje, který přislíbil vystoupit na téma První pražská defenestrace a počátek husitské revoluce.

Na 16. duben připravila členka našeho spolku dr. Jarmila Valentová přednášku o dlouholetém výzkumu neolitického osídlení v Bylanech u Kutné Hory.

Tradiční květnový (14.5.) výlet plánujeme na Tisí skálu, Chlum a Paběnice.

18. června nás dr. Filip Velímský spolu s Klimentem Čermákem zavede na Balkán. Přednáška se jmenuje Kliment Čermák na Balkáně, aneb Robin jede k moři.

Přednášky se konají na Nové scéně Dusíkova divadla.

Děkujeme paní Evě Albrechtové, že nám poskytuje tento skvělý prostor, a panu Tomáši Bolechovi děkujeme za skvělý technický servis.