Program na druhé pololetí letošního roku

Prázdniny se chýlí ke konci a s nimi i pauza v činnosti našeho spolku.

Zde je přehled akcí plánovaných na období září – prosinec.

V září se sejdeme tradičně v úterý 25. na přednášce starosty našeho spolku dr. Filipa Velímského nazvané Hrad Chlum, aneb výzkum málo známého sídla velmi známého rodu. Pozornost našeho spolku se v letošním roce zaměřila na tuto památku, jejíž historii bychom chtěli připomenout instalací podobného panelu, jaký jsme připravili v Lochách, a tiskem propagační skládačky. Přesný termín akce bude oznámen na přednášce.

V říjnu budou následovat hned tři akce. Nejprve 9. 10. proběhne přednáška Mgr. Dity Hradecké k 200. výročí narození žackého rodáka, klavírního virtuóza, Alexandra Dreyschocka, která bude doplněna ukázkami z jeho díla. 16. října přijede do Čáslavi profesor Václav Matoušek a vystoupí na téma Archeologický výzkum bojišť třicetileté války. A konečne v sobotu 20. října se koná na čáslavském Hrádku již tradiční připomínka Mezinárodního dne archeologie nazvaná Archeologické hrátky na Hrádku.

Na 20. listopad připravujeme vystoupení dr. Jana Kiliána o Martinu Maxmiliánu z Golče .

Všechny přednášky se konají na Nové scéně Dusíkova divadla od 17 hodin.

A konečně 8. prosince v 15 hodin se sejdeme již tradičnš na adventnímn koncertu v kostelíku svatého Bonifáce v Lochách.