Výroční členská schůze a změna ve vedení spolku

Členové Včely Čáslavské na včerejší výroční schůzi vyslechli zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření spolku. Je potěšující, že v uplynulých dvou letech se aktivity spolku rozšířily, a to nejen díky finanční podpoře města, ale především díky některým členům. V následujícím období bychom chtěli v těchto aktivitách pokračovat. Dlouholetý starosta spolku, tuto funkci vykonával od roku 1994, Petr Charvát,  ze zdravotních důvodů složil funkci a doporučil za svého nástupce Filipa Velímského. Ten funkci přijal. V následujím období bude tedy spolek pracovat pod vedením tříčlenného výboru v čele s dosavadním místostarostou. Petr Charvát zůstává čestným členem spolku. Na památku převzal malý dárek – kravatu s logem Včely- a vyjádřil přesvědčení, že se  i nadále bude účastnit některých akcí. Na schůzi bylo také většinou hlasů schváleno zvýšení členského příspěvku z dosavadních 50 korun na 100. V závěrečné diskusi padly návrhy na další rozšíření činnosti. Můžeme se například těšit na cyklistickou vyjížďku za Bonifácem, která by měla přspět k propagaci starobylého kostelíku v Lochách.

PCH FVel                                           Petr Charvát (horní fotografie) a Filip Velímský (dolní fotografie)