Program akcí na 2. pololetí roku 2016

Po letních prázdninách se mohou členové a příznivci našeho spolku těšit na následující akce:

13. září vystoupí dr. Tomáš Somer s přednáškou na téma Venkované, měšťané a nižší šlechtici v okolí vilémovského kláštera,

18. října Mgr. Viktor Pohanka pohovoří na téma Kutnohorský důlní revír v době poděbradské,

15. listopadu se koná přednáška dr. Hany Brzobohaté Bioarcheologie péče : skutečná výpověď lidských kosterních pozůstatků se stopami tělesného postižení,

10. prosince proběhne tradiční adventní koncert v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách.

Všechny přednášky se konají v úterý ve výstavní síni na náměstí.

Změna programu vyhrazena.

Upozornění:

Vážení členové a příznivci, připravujeme program na rok 2017. Uvítáme Vaše tipy a návrhy. Posílejte je na adresu novakova@cmuz.cz.

Předem za ně děkujeme.                                                                   Redakce