Sborník Muzejní spolky včera a dnes

Tento sborník vyšel v roce 2011 nákladem 200 kusů. Jsou v něm otištěny příspěvky ze stejnojmenného semináře pořádaného v Čáslavi při příležitosti 20. výročí obnovení našeho spolku, ke kterým jsme připojili některé zajímavé statě vztahující se k našemu regionu. Vzhledem k tomu, že náklad již byl rozebrán, rozhodli jsme se publikovat sborník v digitální podobě. Najdete ho v hlavní nabídce menu PUBLIKACE.