Zprávy Včely Čáslavské I

Dobrá zpráva pro členy a příznivce našeho spolku je, že vyšel první ročník sborníku Zprávy Včely Čáslavské. Na 120 stranách se nacházejí texty osmi přednášek, které zazněly v uplynulých dvou letech na akcích našeho spolku. Sborník vyšel díky finanční podpoře města Čáslav, vstřícnosti autorů, kteří se vzdali nároku na honorář, a obětavé práci redakční rady. Pro členy spolku, kteří mají uhrazené členské příspěvky, je publikace zdarma k vyzvednutí v městském muzeu (Husova 291), ostatní si ho mohou tamtéž koupit. Cena je 120 Kč.

ZVČ0001