Slavnostní otevření kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě

Předkládáme pozvánku Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora na slavnostní otevření kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě.

Kostel se otevírá po ukončení celkové obnovy. Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ byl do tohoto projektu také zapojen.

Grunta pozvánka (002)