Přednáška prof. PhDr. Marie Bláhové, DrSc.

Muzejní a vlastivědný spolek „Včela čáslavská“ zve na přednášku

Prof. PhDr. Marie Bláhové, DrSc.

pozvánka_2_2024