5

PhDr. Pavel Novák přednášel pro „Včelu Čáslavskou“ o Hospodářském družstvu skladištním

„Hospodářské družstvo skladištní v Čáslavi“ byl název přednášky Muzejního a vlastivědného spolku „Včely Čáslavské“ na Nové scéně čáslavského Dusíkova divadla.

Starosta spolku Filip Velímský přivítal odborníka na zemědělskou tématiku opravdu „kovaného“. Dlouholetého vědeckovýzkumného pracovníka pobočky Národního zemědělského muzea na Kačině PhDr. Pavla Nováka, CSc.

Není divu, že Čáslavští se mohli pyšnit nejstarším hospodářským družstvem v Čechách. Čáslavsko totiž bylo centrem zemědělské výroby od pravěku, kdy se zde usadili první zemědělci, přes středověk, až po současnost. Bonita černozemě například u Koudelova je známá i mimo region.

Zájem posluchačů a posluchaček vzbudila publikace z roku 1947 „60 let ve službách zemědělství“ s podtitulem „Jubileum Hospodářského družstva skladištního a výrobního v Čáslavi, prvního v Čechách“.

Agrární historie byla v českých zemích ovlivněna kolektivizací v padesátých letech minulého století. Byly přetrhány, většinou nenávratně, vazby selských rodů k půdě. Byl to také konec fungování Hospodářského družstva skladištního v Čáslavi. To vše si připomněli posluchači přednášky doktora Pavla Nováka z Národního zemědělského muzea na Kačině.

Vladimír Havlíček

55 35 40 47 45 50 10