Vyšlo čtvrté číslo Zpráv Včely Čáslavské

Publikace bude k dostání v čáslavském informačním centru, v detašovaném pracovišti Městského muzea v Čáslavi, Bojovníků za svobodu 1448, případně před přednáškou dr. Pavúka 18. února na Nové scéně Dusíkova divadla pro členy za 100 Kč, pro nečleny za 150 Kč.