Archiv autora: redaktorka

Život na pražské předhusitské univerzitě. Již zítra!

V úterý 17. dubna 2018 pořádá náš spolek další přednášku z letošního cyklu. Pozvání  přijal náš dlouholetý příznivce profesor Petr Čornej. Vystoupení bude věnováno letošnímu kulatému výročí založení pražské univerzity. Akce se koná na Nové scéně Dusíkova divadla.                  Začíná jako obvykle  v 17  hodin.

Pozvánka na březnovou přednášku

Celoroční  cyklus pokračuje v tomto měsíci přednáškou profesora Ondřeje Felcmana z Univerzity Hradec Králové, který přijede do Čáslavi v úterý 27. března 2018 a vystoupí od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla na téma Pražské jaro a parlament.

Vstupné dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni.

Pozvánka na únorovou přednášku

V úterý 20. února 2018 čeká naše členy a příznivce našeho spolku zajímavá přednáška, která se tématicky vrací k loňskému výročí Martina Luthera. Na téma reformace  vystoupí filozof a teolog Mgr. David Bartoň.

Přednáška začíná v 17 hodin a koná se opět na Nové scéně Dusíkova divadla.

Před přednáškou bude možné zaplatit členské příspěvky, případně zakoupit Zprávy 2.