Archiv autora: redaktorka

Pozvánka na únorové přednášky

V únoru se sejdeme dvakrát. Poprvé 4. února na přednášce docenta Zdeňka Vojtíška. Zde je anotace jeho vystoupení: I v současnosti (a právě v současnosti) vzniká řada pokusů o plnější a relevantnější náboženský život, a to jak  prošlapat novou náboženskou pěšinku a nabídnout i dalším lidem duchovní život, který by odpovídal současným, postmoderním hodnotám. Tyto pěšinky a cesty dnes tvoří v českém světě hustou síť, a to navzdory tomu (anebo právě proto), že se Češi tak rádi deklarují jako ateisté. V přednášce bude charakterizována současná neinstituční (necírkevní) religiozita a naznačeny příčiny a souvislosti jejího vzniku, atraktivnosti a růstu. Výlet po náboženských cestách a pěšinách (často ovšem nazývaných jakkoli jinak než „náboženské“) by měl posluchačům a diskutujícím poskytnout představu o stavu české náboženské krajiny.

Další setkání bude za čtrnáct dní 18. února a ponese se v tradičním archeologickém duchu, neboť přednáška docenta Petera Pavúka bude o nejnovějších výzkumech vedených pracovníky Univerzity Karlovy. Zde je její anotace. Přednáška bude ve slovenštině.Prednáška priblíži nové projekty Ústavu pro klasickou archeologii, ktoré momentálne prebiehajú v dnešnom západnom Turecku. Jednak si povieme niečo o moderných vykopávkach bájnej homérskej Tróje, ale aj o zázemí rovnako známeho Pergamonu a údolia rieky Kaikos nad ktorým sa vypína. Na záver si i priblížime aj odhalenie nového, doposiaľ neznámeho hlavneho mesta, Kaymakçı, a neďalekých lýdskych Sárd, ktoré boli osídlené už od doby bronzovej. Priblížime si tak niečo čo starovekí Gréci nazývali vekom héroov, ale trochu viac archeologicky a menej bájne.

Prosím všechny členy o účast, neboť po přednášce bude následovat členská schůze, kde bude hodnoceno minulé dvouletí a diskutována činnost v další období!

Pozvánka na lednovou přednášku

V úterý 21. ledna v 17 hodin jako obvykle na Nové scéně Dusíkova divadla vystoupí dr. David
Tuma, pracovník Národního památkového ústavu. Jeho přednáška nastíní historii obor a
obornictví ve světě a v českých zemích, představí typické stavby, kompoziční principy
realizované v oborách a používané lovecké techniky. Zaměří se také vybrané lokality, které patří
mezi nejzajímavější historické obory v Čechách, například Horšovskou oboru, Podrážnici, oboru
u zámku Kozel, Lánskou oboru, oboru Klokočka, Kněžičky, Roštejnskou oboru, Jemčinskou
oboru, oboru Žleby a Žehušickou oboru.
Před a po přednášce bude možné uhradit členské
příspěvky na nový rok, případně zakoupit třetí číslo našich Zpráv !
PF2020 Včela_Velímský

Do nového roku 2020

přejeme všem členům a příznivcům jen to nejlepší. Náš spolek bude samozřejmě pokračovat ve své tradiční činnosti. V prvním pololetí by měly zaznít následující přednášky, kterých bude tentokrát shodou okolností o jednu víc:-)

Navíc se  únoru sejdeme na členské schůzi. Účast všech členů je nutná!

21. ledna David Tuma Vývoj loveckých a chovných obor v českých zemích
4. února Zdeněk Vojtíšek Sekty a jejich působení v ČR
18. února Peter Pavúk Trója, Pergamon, Sardy: Nové archeologické projekty Univerzity Karlovej v západnom Turecku.
24. března Petr Čornej Založení Tábora
21. duben Alena Jindrová Židé na Čáslavsku
19. květen Výlet sv. Bartoloměj v Kolíně, Plaňany, Vrbčany
23. červen Zdeněk Petráň Ius regale montanorum a mincovní reforma Václava II.