1.

Vernisáž výstavy s názvem „Všechny tváře Čáslavi“

„Langobardský prsten z Hrádku“ byl mimořádně vystaven

Vernisáž výstavy s názvem „Všechny tváře Čáslavi“, se konala ve Výstavní síni na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Na výstavě budou vystaveny nejzajímavější exponáty ze sbírek čáslavského muzea, ale i exponáty zapůjčené. Největším „tahákem“ vernisáže je vystavení originálu tzv. „langobardského prstenu z Hrádku“, někdy také nazývaného „Čáslavský langobardský prsten“. Tento unikátní artefakt, jediný na území českých zemí, pochází z archeologických nálezů nestora českého muzejnictví, čáslavského rodáka Klimenta Čermáka. Byl objeven na Hrádku v dnešních Vodrantech. Přestože pochází ze 6 – 7 století, byl objeven ve vrstvách ze století osmého. Podle odborníka na tuto tématiku, profesora Petra Charváta, pravděpodobně nikdy nezjistíme skutečnou dataci stáří prstenu. Jisté je pouze to, že prsten pochází z Itálie nebo Porýní. Erudovaný výklad poskytla v krátkém videu PhDr. Drahomíra Nováková.

Vernisáž, potažmo výstava je věnována nejen historii města, ale i ostatním oblastem života, například sportovním a kulturním tradicím, je jednou z mnoha akcí připomínajících 750. výročí založení královského města Čáslavi. Přestože návštěvnost ovlivnily tropické teploty, byla vernisáž k výstavě zajímavá a patří poděkování doktorce Drahomíře Novákové, která s obrovským entuziasmem připravila celou výstavu a zasvěceně popsala každý vystavený exponát.

Vladimír Havlíček