Archiv autora: Vladimír Havlíček

1

Filip Velímský přednášel o kolínském chrámu sv. Bartoloměje pro „Včelu Čáslavskou“

Čáslav/Kolín – Květnový výlet Muzejního a vlastivědného spolku „Včela Čáslavská“ do kolínského chrámu sv. Bartoloměje byl zrušen. Čáslavské kreativní a flexibilní „včelky“ to ale vůbec nezaskočilo. Udělaly si náhradní přednášku o této významné sakrální stavbě na Nové scéně Dusíkova divadla!

Přednášky na téma „výsledky archeologického výzkumu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně“, vedeného Archeologickým ústavem Akademie věd ČR v loňském roce, se ujal odborník navýsost znalý. Tím byl starosta spolku, archeolog Filip Velímský. Mgr. Filip Velímský, Ph.D. pracuje v Oddělení archeologie pravěku v Kutné Hoře, které spadá pod Archeologický ústav Akademie věd ČR. Takže čáslavští posluchači měli informace o loňském výzkumu kolínského chrámu takříkajíc „z první ruky“.

Raně gotický chrám sv. Bartoloměje v Kolíně byl postaven v druhé polovině třináctého století na místě staršího kostela. Zakladatelem byl král Přemysl Otakar II. Z této doby se dochovalo trojlodí a dvojice osmibokých věží na západní straně. V roce 1349 kostel vyhořel. Za jedenáct let po požáru povolal král Karel IV. svého dvorního architekta Petra Parléře, aby vystavěl nový katedrální chór na místě původního presbytáře. Roku 1504 byla přistavěna samostatně stojící hranolová zvonice, na kterou byly přeneseny zvony z poškozené severní věže. V druhé polovině 19. století proběhla radikální přestavba chrámu. V roce 1945 byl kostel poškozen výbuchem bomby při náletu.

Přednáška zaujala pětadvacet posluchačů a posluchaček nejen díky zajímavému zpracování a podání Filipa Velímského, ale také podobnostmi s čáslavskými památkami.

Bylo to také příjemné setkání po vynucené „koronavirové pauze“. Samozřejmostí v průběhu přednášky byly roušky, dezinfekce a odstupy. A naděje, že na podzim si členové spolku kostel sv. Bartoloměje v Kolíně prohlédnou osobně!

Vladimír Havlíček

5 12 25 DSCN2728 DSCN2736 DSCN2737 DSCN2739 DSCN2741

17

Docent Peter Pavúk přednášel pro „Včelu Čáslavskou“ o Tróji

Čáslav – „Trója a nové archeologické projekty Univerzity Karlovy v západním Turecku ve městech Pergamon a Sardy“ bylo téma přednášky Petera Pavúka na Nové scéně čáslavského Dusíkova divadla. Akci zorganizoval Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ podpořená městem Čáslav. A byla to doslova „archeologická lahůdka“, vždyť docent Pavúk je našim nejlepším odborníkem na tuto oblast a deset roků v ní prováděl vykopávky a výzkum!

Asi všichni si ze školních lavic pamatujeme bájné město Tróju, které objevil německý obchodník a amatérský archeolog Heinrich Schliemann. Na zaniklé město přišel způsobem, při kterém se dodnes tají dech. Jako zdroj mu posloužilo Homérovo dílo Iliada. Nikdo nevěřil, že toto dílo není dílem fantazie. Na rozdíl od Schliemanna, kterého všichni považovali za snílka či dokonce blázna.

On byl ale přesvědčen, že Iliada není pouhým mýtem, ale popsaná historická událost. Došel totiž k závěru, že vyvěrající prameny na úpatí pahorku Hissarlik v dnešním Turecku jsou shodné s těmi, které popisuje Homér. Intuice, badatelské nadání a perfektní znalost téměř každého slova Iliady Schliemanna dovedly k objevení bájné Tróji. Dokázal totiž sestavit chronologii bitvy o Tróju a podle toho logicky určit vzdálenosti jednotlivých míst.

Peter Pavúk v Čáslavi představil nejnovější výzkumy vedené pracovníky Ústavu pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy v dnešním západním Turecku. V přednášce se zmínil o svých osobních zkušenostech nejen na nových vykopávkách v Tróji, ale také v městech Pergamon a Sardy z doby bronzové. Přiblížil také objevení doposud neznámého města Kaymakci.

Doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. vystudoval pravěkou, středověkou a klasickou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. Zabývá se hlavně egejskou a anatolskou dobou bronzovou, je specialistou na keramické nálezy, chronologii a mezikulturní vztahy. Kromě výzkumu v Tróji se zúčastnil archeologických výzkumů na ostrově Samothráké, v Pergamu, na lokalitě Kaymakci a v Sardách. Podílí se na řešení řady grantů, vystupuje na konferencích a publikuje v odborných časopisech.

Populární téma a nejlepší odborník na danou tématiku. To byl vynikající koktejl, který čáslavští posluchači ocenili dlouhým potleskem!

Vladimír Havlíček

4 7 8 DSCN2099 DSCN2097 DSCN2096 DSCN2093

5

Docent Zdeněk Vojtíšek přednášel pro „Včelu Čáslavskou“ o náboženství

Čáslav – „Nová náboženství současnosti“ byl název přednášky Zdeňka Vojtíška na Nové scéně čáslavského Dusíkova divadla. Akce proběhla pod taktovkou Muzejního a vlastivědného spolku „Včely Čáslavské“. Přednášejícímu se podařila na první pohled neuvěřitelná věc. Vyvrátil zakořeněný stereotyp, že jsme ateistický národ.

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. je religionista zabývající se současnými podobami náboženství a novými náboženskými hnutími a také psychoterapeut. Je vedoucím katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a šéfredaktorem populárně odborného časopisu Dingir.

„Říká se, že jsme národ převážně ateistický. Přitom je u nás velké množství náboženských skupin, takže to vypadá jako protimluv. Ve skutečnosti česká společnost není více ateistická, než ostatní v Evropě,“ uvedl docent Vojtíšek. „Češi totiž rádi projevují odpor k církvím jako k institucím a myslí si, že církve jsou dogmatické, represivní a dokonce chtivé majetku. Zmenšování významu církví jako institucí ale neznamená, že duchovního života ubývá. Má jen jiné formy a je méně viditelný,“ zhodnotil současnou situaci doktor Vojtíšek.

Podle názoru přednášejícího lze v současném náboženském životě vysledovat dva trendy, které lze označit jako „zbožnost objektivní pravdy“ a „zbožnost subjektivní zkušenosti“. První termín reprezentuje předmoderní a moderní hodnoty. Je to, zjednodušeně řečeno, zbožnost klasická, konzervativní, tak jak ji známe po staletí. Druhý termín reprezentuje postmodernitu a její hodnoty. Nečerpá z monoteistických tradic, ale z tradic esoterických.

„Tyto dva typy náboženského života, tedy zbožnosti, neexistují v krystalické podobě, navzájem se prolínají. Odděleně je prezentuji pouze z didaktických důvodů,“ reagoval Zdeněk Vojtíšek na připomínky posluchačky, které se nelíbila ostrá hranice mezi těmito typy zbožností.

A právě pochopení těchto dvou principů dává odpověď na otázku, jestli jsou Češi, Moravané a Slezané ateistější, než ostatní národy. Nejsou. Jen nesmíme usuzovat podle první tradiční skupiny, která je logicky více viditelná. Druhou skupinu není tolik vidět, je však početnější a neustále se zvětšuje. Hlavním důvodem je hledání kořenů a východisek v přelomové postmaterialistické společnosti.

Vladimír Havlíček

20 6  25 30  35