Archiv pro rok: 2017

5

Vlastimil Osoba přednášel v Čáslavi o Karlu Kněžourkovi

Vlastimil Osoba z Královéměsteckého okrašlovacího spolku přednášel na pozvání Muzejního a vlastivědného spolku „Včely Čáslavské“. Přednáška byla věnována Karlu Kněžourkovi, významnému českému ornitologovi, který působil na Čáslavsku a jehož stošedesáté výročí narození si letos připomínáme.

Přednášku uvedl Vlastimil Osoba slovy: „Jelikož se ornitologii věnuji od svých deseti let, nemohl jsem na Karla Kněžourka nenarazit. Nejvíce obdivuji jeho stěžejní dílo, kterým je Velký přírodopis ptáků.“ Nutno poznamenat, že Vlastimil Osoba jménem okrašlovacího spolku odhalil v Městci Králové pamětní desku na budově místního zdravotního střediska. A kdo byl vlastně Kněžourek, slovutný přírodovědec, pedagog a ornitolog, který působil na Čáslavsku, konkrétně ve Starkoči, Žlebech a v Litošicích?

Karel Kněžourek se narodil roku 1857 v Městci Králové a zemřel v roce 1920 ve Žlebech. Je pochován na malém hřbitůvku v nedalekých Markovicích. Patřil k pilné a skromné generaci českých venkovských kantorů. Působil  jako správce jednotřídní školy v Litošicích, poté  jako řídící učitel na dvoutřídní škole ve Starkoči a zbytek života jako řídící učitel na pětitřídní obecné škole ve Žlebech.

Publikoval přes pět set článků v přírodovědných časopisech, ale jeho celoživotním dílem je dvoudílný Velký přírodopis ptáků. Je to rozsáhlý, systematicky zpracovaný celek, který patří k základům české ornitologické literatury. Ani si neuvědomujeme, že dodnes používáme jeho pojmenování ptáků. V jeho době totiž ptáky nazývali lidé v každém kraji jiným dialektem, spousta jich měla dokonce pouze německé pojmenování. A právě Kněžourek pro německé názvy vymyslel česká slova a celkově názvosloví sjednotil. Nejen tuto jeho zásluhu připomněl Vlastimil Osoba při čáslavské přednášce ve výstavní síni na Žižkově náměstí.

Vladimír Havlíček

Karel Kněžourek se svými žáky v Litošici, r.1890. 15 10 DSCN9077 DSCN9071 DSCN9067

Pozvánka na listopadovou přednášku

Příští úterý 14. listopadu od 17 hodin se ve výstavní síni na náměstí koná předposlední akce tohotou roku. Je jí přednáška Vlastimila Osoby z Královéměsteckého okrašlovacího spolku věnovaná učiteli a významnému ornitologovi Karlu Kněžourkovi. Do 14. listopadu máte také ještě možnost navštívit výstavu  Kdepak ty ptáčku hnízdo máš? v budově muzea.

Výstava je přístupná pouze ve všední dny.

kněžourek0008

Jak Přemysl král město založil

je název druhé dílny ze série nazvané Rok ve středověkém městě, která se koná již tuto sobotu 28. října od 13 do 16 hodin v čáslavském městském muzeu (Husova 291). Budeme si povídat o slavném čekém králi Přemyslu Otakarovi II., o tom, jak vznikala Čáslav, společnými silami si vytvoříme její papírový model, na procházce se podíváme, co se ze středověkého města zachovalo. Pokud tedy neodjíždíte s dětmi na prázdniny, můžete strávit sobotní odpoledne v muzeu. Neváhejte a přijďte!

Akce je určena pro rodiče s dětmi kolem 10 let. Vstup je zdarma.

Doporučujeme přihlásit se předem na  adrese michalova @cmuz.cz nebo t.č. 327 312 042.

WSII0001