Výsadba na Hrádku

Na jaře si mohli návštěvníci Hrádku všimnout řady nových sazenic dřevin, které se tu nově objevily. Výsadby provedli čáslavští rybáři, kterým tuto výsadbu nařídil odbor životního prostředí jako náhradu za skácené lípy v Jetelové ulici. Keře a stromy se táhnou v řídkém pásu obloukem od chodníčku k informačním tabulím.

Druhová skladba byla navržena tak, aby návštěvníkům Hrádku ukázala řadu běžných i méně známých, vesměs vzrůstem menších a přehlížených dřevin domácího původu; některé z nich najdeme při troše snahy i poblíž Čáslavi, jiné třeba v jiných částech středních Čech.

Návštěvníci tak budou třeba moci srovnat čtyři druhy jeřábů a zjistí, že všeobecně známý jeřáb ptačí není právě typickým zástupcem rodu, nebo uvidí nádherná květenství jasanu zimnáře, najdou tu i drobnějšího příbuzného „obyčejných“ dubů, dub pýřitý. Budou tu i příbuzní růžovitých ovocných stromů, jako kdouloň, mišpule nebo hrušeň polnička.

Provedené výsadby letošní léto z větší části přečkaly, uhynulé sazenice budou nahrazeny. Bohužel se rybářům přes značnou snahu zatím nepodařilo sehnat zdaleka všechny druhy; přestože se často jedná o zajímavé dřeviny, není o ně zřejmě zájem a školky je proto nepěstují. Dá se proto očekávat, že zřejmě ani do příštího jara včetně se nepodaří vysadit všechny plánované druhy, snad se je podaří doplnit později. Ale i tak snad za pár let přispějí k lepšímu povědomí veřejnosti o přírodě v našem okolí.

Mgr. Petr Vobořil