5

Panel připomíná čáslavského rodáka Klimenta Čermáka

Informační panel, připomínající život a dílo čáslavského rodáka, patriota, archeologa, numizmatika, pedagoga a muzeologa Klimenta Čermáka, byl nainstalován v parku u Podměstského rybníku.

Autory díla jsou čáslavský mozaikář František Tesař a fotograf Miroslav Lepeška. Panel byl umístěn jen pár desítek metrů od jiného panelu, věnovanému čáslavskému rodákovi, spisovateli Rudolfu Těsnohlídkovi, autorovi Lišky Bystroušky.

Kliment Čermák se narodil v Čáslavi 1. dubna  1852. Jeho otec byl ředitelem Záložny Čáslavské, finančního ústavu, který roku 1884 nechal postavit budovu městského muzea v Husově ulici. Po absolvování čáslavské nižší reálky vystudoval c. k. ústav pro vzdělávání učitelů v Praze. Vedle pedagogické činnosti se Čermák celý život  věnoval archeologii. Pod hlavičkou Včely Čáslavské prováděl první výzkumy v regionu. K jeho nejvýznamnějším zásluhám patří výzkum čáslavského Hrádku a lokality u Drobovic. Prováděl také výzkum při rekonstrukci kostela sv. Petra a Pavla. Odkaz Klimenta Čermáka připomíná pamětní deska na jeho rodném domě čp. 124 na dnešní pěší zóně, která byla odhalena v roce 1930.

A dobrá zpráva na závěr. Čáslavští uvažují, že po revitalizaci parku budou postupně umisťovat další informační panely, na kterých budou představováni významní čáslavští rodáci. Je tak možné, že se park na Valech změní v „park rodáků“.

Vladimír Havlíček

DSCN7579 DSCN7576 15 10