20

Příběh dvou moří v lomu v obci Brloh

Je možné se projít po břehu moře a pozorovat příbojem omleté skály těsně za hranicí kutnohorského okresu? Že to není možné? Ale je. Jedná se totiž o pozůstatky rovnou dvou moří v lomu v obci Brloh, za kutnohorskou Semtěší, směrem na Přelouč.

Stačí jen zavřít oči a s trochou fantazie můžeme slyšet hukot dvou moří. To první omývalo zdejší břeh před 450 až 490 miliony lety. Na počátku druhého útvaru prvohor se totiž zdejší území nacházelo v místech mělkého moře. Podnebí bylo mírné až chladné, se zřetelnými výkyvy výšky mořské hladiny. Moře bylo obydleno bezobratlými živočichy, nejznámější zástupci jsou trilobiti, ramenonožci, měkkýši a hlavonožci. Druhé moře, které se zde nacházelo, bylo druhohorní, jedná se tedy o období před 95 miliony lety. Toto svrchnokřídové moře bylo také mělké, ale výrazně teplejší. Jen pro zajímavost, v této době se po Zeměkouli vesele proháněli dinosauři.

Dnes můžeme na srázech lomu vidět slepence, prachovce a pískovce, při troše stěstí nalézt třeba trilobita a sledovat tak geologický příběh o dávných moří. Lom Brloh je součástí unikátní geologické stezky, která mapuje celou historii planety Země. Však je také řada zkamenělin z místního lomu uložena v Národním muzeu v Praze.

Do roku 2014 byl ale lom zarostlý náletovými dřevinami, byl používán jako smetiště a dokonce se v něm nacházelo více než sto betonových panelů. O změnu se postaral Národní geopark Železné hory s pomocí obce a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. A všech místních občanů, především hasičů. Vyčistili skalní stěny od vegetace a dokonce je omyli tlakovou vodou. Lomu tak navrátili podobu, jakou měl po ukončení těžby kamene.

Až se budete chtít projít po okraji moře, v místech bývalých písečných pláží, z nichž vystupují pobřežní skály, o které se láme příboj, vyražte do obce Brloh. Do lomu, který se příznačně jmenuje „U dvou moří“. A zavřete oči……

Vladimír Havlíček

DSCN7364 17 7 5