11

Adventní koncert „Včely Čáslavské“ – Lochy 2016

Tradiční adventní koncert v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách uspořádal v sobotu 10. prosince 2016 pro členy spolku a pro širokou veřejnost Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“.

Sváteční slovo pronesla farářka Českobratrské církve evangelické v Čáslavi, magistra Drahomíra Dušková Havlíčková. Přítomni byli předseda spolku profesor Petr Charvát a místopředseda doktor Filip Velímský.

Při vystoupení komorního pěveckého souboru Freetet z Kutné Hory, jehož základy byly položeny v roce 2011, zazněla vedle českých koled také duchovní hudba a spirituály. Vokální seskupení Freetet v poslední době velice často vystupuje na různých komorních akcích a jeho vystoupení je pro posluchače vždy nezapomenutelným hudebním a duchovním zážitkem. Uměleckou vedoucí souboru je v současnosti Lucie Čechalová.

Učinkujícím, organizátorům a všem, kteří se zasloužili o úspěšný průběh adventního koncertu patří poděkování. Především členové Muzejního a vlastivědného spolku „Včely Čáslavské“ akcí symbolicky zakončili úspěšný rok. Mají být totiž na co pyšní. Kromě pravidelných měsíčních přednášek uspořádali vlastivědný výlet na kolínskou vodárenskou věž a prohlídku kubistické Bauerovy vily v Libodřicích. Spolek dále zorganizoval Mezinárodní den archeologie a také povrchový sběr archeologických fragmentů na Hrádku. Největší akcí byla brigáda a následné slavnostní otevření revitalizované venkovní expozice na archeolokalitě Hrádek. Součástí byla instalace informačních interaktivních tabulí, na kterých se mohou nejen děti, ale i dospělí formou hry seznámit s historickými fakty lokality. Spolek propaguje své přednášky v čáslavských školách, vydal sborník „Zprávy Včely Čáslavské“. O svých akcích pravidelně informuje na webových stránkách. Další aktivitou spolku je péče o kostelík sv. Bonifáce v Lochách. Mimořádné kouzlo tohoto místa ocenili i návštěvníci letošního adventního koncertu.

Vladimír Havlíček

Videa: https://www.youtube.com/watch?v=OM6l0xibiDE

https://www.youtube.com/watch?v=vYd0AORcdg0

https://www.youtube.com/watch?v=xWkjvJm7834

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1