Archiv autora: redaktorka

MDA 2020_001a

Pozvánka na oslavy Mezinárodního dne archeologie

I v letošním roce si připomeneme Mezinárodní den archeologie, tentokrát již v sobotu 3. října. Archeologické hrátky na Hrádku, nejvýznamnější čáslavské archeologické lokalitě, kterou před více než 100 lety probádal čáslavský učitel Kliment Čermák, začínají v 10 hodin.

Zejména pro děti je zde připravena řada drobných aktivit, na své si přijdou i rodiče a prarodiče.

Těšíme se na vaši účast!

Roháček s logem

Pozvánka na zářijovou přednášku

Přednáška doc. PhDr. Jiřího Roháčka, CSc. z Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. představí dochované historické nápisy od středověku do 18. století jako pramen pro poznání kulturněhistorického vývoje tří sice bezprostředně sousedících,, ale v mnohém velice odlišných měst. Úvodem budou prezentovány možnosti epigrafiky z hlediska historického, uměleckohistorického, heraldického, genealogického a dalšího bádání. Přednáška bude doprovázena bohatou obrazovou dokumentací.

 

obr

Krásné léto a příjemnou dovolenou!

Vážení členové a příznivci našeho spolku, sejdeme se po prázdninách. Přejeme vám krásné léto a doufáme, že neopomenete navštívít zajímavá a památná místa naší vlasti. Pro inspiraci přinášíme fotografii jednoho z nich. Na viděnou 22. září, na přednášce dr. Roháčka o historických nápisech  Čáslavska, Kutnohorska a Kolínska.