5

Koncert v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách pro „Včelu Čáslavskou“

Lochy/Čáslav – Po roční pauze se konal za přísných proticovidových opatřeních tradiční adventní koncert v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách u Čáslavi. Akce proběhla pod taktovkou Muzejního a vlastivědného spolku „Včely Čáslavské“.

Večer zahájil starosta spolku Filip Velímský, sváteční slovo pronesl vojenský pravoslavný kaplan Marek Maxim Švancara. Členové i nečlenové spolku si užili vystoupení hudební skupiny Melissa, tentokráte ve formaci trio. Hudba Melissy byla nejen profesionální, ale hlavně dojemná, citlivá, posluchači „ani nedutali“.

Poděkování patří Římskokatolické farnosti v Kutné Hoře, která každoročně umožňuje zapůjčením kostelíku zdárný průběh koncertu. Na oplátku je kostelík sv. Bonifáce z drobných darů návštěvníků koncertu opravován. Dárci tak v minulých letech přispěli například na opravu střechy a stropu, který hrozil spadnutím. Také výtěžek z letošního koncertu bude věnován na jeho opravu.

Nejen jednatelce spolku Drahomíře Novákové, ale všem, kteří se zasloužili o zorganizování této tradiční akce, patří poděkování. Přítomní si užili v komorním prostředí kostelíku nejen hudební, ale také duchovní prožitek, umocněný hudbou skvělé skupiny Melissa.

Vladimír Havlíček

26 22 10 15 20