Přednáška-T.-Velímský

Pozvánka na listopadovou přednášku

V úterý 23. listopadu se na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi koná poslední přednáška tohoto roku. O raně středověkých světcích cizího původu bude hovořit dr. Tomáš Velímský.

Akce začíná v 17 hodin.