Pí Bártová

Smutná zpráva

6. listopadu zemřela dlouholetá členka našeho spolku paní Jaroslava Bártová.

Za Včelu se rozloučení zúčastní a kytici položí Pavel Dočekal.

Čest její památce!