Bartolomějvýzkum

Již za týden

se po delší odmlce uskuteční další přednáška. 19. května od 17 hodin vystoupí předseda našeho spolku dr. Filip Velímský.Tématem budou výskedky archeologického výzkumu vedeného Archeologickým ústavem ČAV v loňském roce u kostela sv. Bartoloměje v Kolíně.