Pozvánka na adventní koncert

Jako každoročně bude poslední akcí v letošním roce adventní koncert v kostelíku sv. Bonifáce    v Lochách. Koná se již příští víkend, v sobotu 1. prosince od 15 hodin. Tentokrát program připravili žáci čáslavské Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka pod vedení svých učitelek. Sváteční slovo pronese Alexandr Štěpánovský z Křesťanského společenství v Kutné Hoře.

Přijďte se svátečně naladit před nadcházejícím adventem!

PROGRAM KONCERTU

1. H. Purcell – Trumpet tune Vratislav Bohuněk, trubka

2. J. Trojan – Hej co se stalo nenadále Natálie Veselá, klavír

3. P. Baldassari – Sonata (2.věta) Veronika Hájková, trubka

4. R. Schumann – Snění Adéla Závůrková, housle

5. Veselé vánoční hody Vratislav Bohuněk, Veronika Hájková, trubky

6. L. Cohen – Hallelujah David Horálek, klavír

7. G. F. Händel – Marsch Lenka Heřmánková, trubka

8. N. Chédeville – Sonata č. 3 (1.věta) Šárka Juklová, altová flétna

9. J. J. Mouret – Rondo Jakub Petřík, trubka

10. F. Emonts – Malý čelista David Horálek, klavír

11. Vánoční ozvěny: Lenka Heřmánková, Jakub Petřík, trubky

Štěstí zdraví

Slyšte, slyšte pastuškové

Rychle bratři

  1. Ronald Binge – Alžbětínská serenáda Flétnový soubor

Koledy :

V dáli v jeslích

Ó, jedličko

Tichá noc, svatá noc

Panna Maria měla chlapečka

We Wish You a Merry Christmas

Koncert je připraven pod vedením pedagogů :

Kateřina Táborská……………..č. 1, 3, 5, 7, 9, 11

Iva Jeriová………………………č. 2, 6, 10

Andrea Šubínová………………č. 4, 8, 12

Klavírní doprovod:

Iva Jeriová………………………č. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11