Pozvánka na listopadovou přednášku – čtvrtek 22. 11.

Členové a příznivci našeho spolku se sejdou tentokrát mimořádně ve čtvrtek 22. listopadu na přednášce docenta Jana Kiliána, který působí jako pedagog na Západočeské univerzitě v Plzni a Univerzitě v Hradci Králové. Je autorem řady odborných publikací zejména z období třicetileté války. Přednáška bude věnována Martinu Maxmiliánovi z Golče, příslušníku rozvětveného pomořanského šlechtického rodu. Martin Maxmilián z Golče se objevil ve svých sedmnácti letech na scéně českých dějin v době pasovského vpádu a neměl ji už do konce svého života opustit. Doslova od píky se v císařské armádě vypracoval přes nižší důstojnické funkce až ke generálským hodnostem, když nechyběl v celé řadě velkých bitev třicetileté války. Dobyl několik významných měst a pevností, jiným nechal vybudovat kvalitní fortifikace. Proslul také jako ten, kdo při souboji na pistole sprovodil ze světa jediného syna polního maršálka Pappenheima, a jako ten, kdo v posledním válečném roce přivedl pomoc Švédy obležené Praze. Současně byl ovšem velkým stavitelem městečka na Vysočině, které po něm dostalo své příjmení a od něho většinu svých historických staveb.

Přednáška se koná na Nové scéně Dusíkova divadla a začíná jako obvykle v 17 hodin.

Všichni jsou srdečně zváni!