Život na pražské předhusitské univerzitě. Již zítra!

V úterý 17. dubna 2018 pořádá náš spolek další přednášku z letošního cyklu. Pozvání  přijal náš dlouholetý příznivce profesor Petr Čornej. Vystoupení bude věnováno letošnímu kulatému výročí založení pražské univerzity. Akce se koná na Nové scéně Dusíkova divadla.                  Začíná jako obvykle  v 17  hodin.