Přehled akcí plánovaných na druhou polovinu roku 2017

Po prázdninách se můžete těšit na přednášku dr. Jany Vaněčkové o Matouši Ulickém, posledním čáslavském utrakvistickém kaplanovi. Letos si připomínáme 390. výročí jeho popravy. Přednáška se bude konat v úterý 12. září 2017 od 17 hodin jako obvykle ve výstavní síni na náměstí.

V 17. října zavítá do Čáslavi dr.  Vladislav Razim a seznámí nás s historií čáslavských hradeb.

Poslední přednášku v tomto roce přednese pan Vlastimil Osoba v úterý 14. listopadu. Bude se týkat učitele a ornitologa Karla Kněžourka.

Závěrečným setkáním bude adventní koncert v Lochách 9. prosince 2017 od 15 hodin. Vystoupí pěvecké sdružení Cantica z Kutné Hory.

Přeji vám příjemné léto a v září na shledanou! D. Nováková