Program na 1. polovinu roku 2017

První dvě přednášky se budou týkat nápisů. 24. ledna 2017 bude dr. Jan Dušek hovořit o staroaramejských nápisech z okolí syrského Aleppa, 14. února se s dr. Ivanou Čornejovou  budeme zabývat jezuity.  Po přednášce bude následovat členská schůze! 14. března přijede z nedaleké Kutné Hory dr. Aleš Pospíšil, aby nám představil Sedlec coby podivuhodné místo Kutné Hory i svou novou knihu, která je tomuto tématu věnována. 11. dubna zazní přednáška o Klimentu Čermákovi, jehož 100. výročí úmrtí si letos připomínáme. Jejím autorem bude dr. Karel Sklenář, dlouholetý příznivce a čestný člen našeho spolku. Zájemci se mohou téhož dne dopoledne zúčastnit semináře Kliment Čermák a ti druzí věnovaného osvětové roli učitelů v minulosti. V květnu 16. vyrazíme opět na výlet. Tentokrát bude naším cílem starobylé město Kouřim a zejména místní skanzen, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí a byl nedávno znovu otevřen. Poslední přednáška před prázdninami zazní 20. června. S tématem Lidožrouti v době bronzové vystoupí dr. Lubor Smejtek z Národního památkového ústavu.