Vlastivědný výlet do Kolína a Libodřic

Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ připravil na úterý 17. května 2016 tradiční vlastivědný výlet. Tentokrát byla cílem kolínská vodárenská věž, přestavěná na rozhlednu a Bauerova vila v nedalekých Libodřicích. Výletu se kromě členů spolku zúčastnili také ostatní zájemci z řad nejen čáslavské veřejnosti.

A jaká je vlastně historie kolínské vodárenské věže? Projekt vypracoval v roce 1927 hydrotechnik Jan Vladimír Hráský, který také navrhl první podobu vodojemu. Se stavbou vlastního vodojemu se započalo roku 1928, kdy bylo vytyčeno stavební místo a započalo se s přípravnými pracemi. Poté bylo za přítomnosti starosty města Julia Komrse budoucí staveniště předáno firmě Františka Uhra z Peček, která vyhrála výběrové řízení na vlastní stavbu. Krátce na to předložil František Uher městské radě návrh na úpravu projektu vodojemu podle plánu architekta Františka Jandy, žáka Jana Kotěry. František Janda doporučil upustit od kulového tvaru a navrhl vlastní podobu objektu. Městská rada se usnesla pokračovat ve stavbě podle nových plánů. Na jaře roku 1930 byl k již dokončenému vodojemu na návrh architekta Jandy dostavěn vyhlídkový ochoz podepřený betonovými sloupy a vybudováno přístupové schodiště. První voda byla z nového vodojemu do vodovodní sítě vpuštěna ve čtvrtek 7. srpna 1930. V roce 1977 přestala vodárna fungovat, roku 1990 byla prodána soukromníkovi. V roce 2005 ji odkoupilo zpět město Kolín, v roce 2010 byla prohlášena za kulturní památku a v roce 2015 byla zrekonstruována.

Bauerova vila byla postavena podle projektu architekta Josefa Gočára v letech 1912-14 pro nájemce a později majitele libodřického velkostatku Adolfa Bauera. Za protektorátu byla vila jako židovský majetek zabavena a rodina zahynula během holocaustu. Dům se roku 1941 dostal pod německou hospodářskou správu a v roce 1945 připadl obci. Vila je unikátní tím, že je jedinou kubistickou vilou na českém venkově. V letech 2005–2007 byla vila nákladně rekonstruována a nyní je v ní umístěno muzeum a galerie kubistického designu. Ve vile se nachází největší sbírka kubistické keramiky na světě.

Vlastivědný výlet si všichni účastníci užili, členové a příznivci „Včely Čáslavské“ jsou zkrátka „dobrá parta“.

Vladimír Havlíček

DSCN9933 DSCN9964 DSCN9968 DSCN9895 40 39 37 32 19 18 17 15