Archiv pro měsíc: Únor 2016

Zprávy Včely Čáslavské I

Dobrá zpráva pro členy a příznivce našeho spolku je, že vyšel první ročník sborníku Zprávy Včely Čáslavské. Na 120 stranách se nacházejí texty osmi přednášek, které zazněly v uplynulých dvou letech na akcích našeho spolku. Sborník vyšel díky finanční podpoře města Čáslav, vstřícnosti autorů, kteří se vzdali nároku na honorář, a obětavé práci redakční rady. Pro členy spolku, kteří mají uhrazené členské příspěvky, je publikace zdarma k vyzvednutí v městském muzeu (Husova 291), ostatní si ho mohou tamtéž koupit. Cena je 120 Kč.

ZVČ0001

Pozvánka na únorovou přednášku

ZA HUMNY JE GEOPARK ŽELEZNÉ HORY

Železným horám jsme se v minulých letech věnovali několikrát (konkrétně jejich flóře, krajinnému rázu, ochraně přírody v tomto regionu). Tentokrát bude řeč o jejich geologické stránce. Na přednášce 16. února 2016 vystoupí RNDr. Daniel Smutek, geolog a ředitel společnosti Vodní zdroje Chrudim, která je zakladatelem Geoparku Železné hory. Co si pod tímto termínem představit, jaké jsou hlavní cíle a smysl této instituce, se dozvíte na této v pořadí již druhé akci našeho spolku v tomto roce. Přednáška se koná již opět ve výstavní síni na náměstí a začíná jako obvykle v 17 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

Smutek