5

Doktor Daniel Smutek přednáší o „Geoparku Železné hory“

Čáslav – „Za humny je Geopark Železné hory“, na toto téma přednášel doktor Daniel Smutek na únorové přednášce Muzejního a vlastivědného spolku „Včely Čáslavské“. Akce proběhla ve spolupráci s Městským muzeem a knihovnou Čáslav, ve výstavní síni na náměstí Jana Žižky z Trocnova. „Čekal jsem do pátnácti lidí a vás je tady téměř šedesátka“, zahájil překvapený doktor Smutek přednášku. A překvapený nebyl sám, tolik lidí nečekali ani organizátoři, dokonce museli dodatečně shánět židle. A jaký je důvod rekordní účasti? Důvody jsou dva. Železné hory jsou tradičně oblíbeným rekreačním místem obyvatel Čáslavi, tím druhým důvodem je názorná a sofistikovaná přednáška spoluzakladatele geoparku. Jednoduše řečeno, pozná se, když je pro někoho zaměstnání koníčkem.

Železným horám se spolek v minulých letech věnoval několikrát, konkrétně jejich flóře, fauně, krajinnému rázu či ochraně přírody. Tentokrát bylo téma zaměřeno na jejich geologickou stránku. Členové spolku, ale také široká veřejnost si vyslechli velmi poutavý a názorně podaný výklad spoluzakladatele „Geoparku Železné hory“ Dr. Daniela Smutka o vzniku Železných hor.

RNDr. Daniel Smutek je geolog, jednatel a ředitel společnosti „Vodní zdroje Chrudim“, která je zakladatelem „Geoparku Železné hory“. Je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálního studia na Vysoké škole báňské v Ostravě, je členem České asociace hydrogeologů.

Co je to geopark a jaké jsou hlavní cíle a smysl této instituce? Jedná se o geologicky cenné území, kde jsou ve spolupráci s místními obyvateli a organizacemi rozvíjeny aktivity na podporu rozvoje oblasti, návštěvnosti a vzdělanosti. Vedle geologických objektů a jevů jsou důležité i další zajímavosti, jako jsou kulturní a ekologické fenomény, ale také archeologické a historické památky. Geopark spojuje propagaci geologického dědictví s regionálním rozvojem a vhodným způsobem seznamuje veřejnost s geologickými procesy, významem přírodních zdrojů a jejich využitím v hospodářské a kulturní historii.

„Geopark Železné hory“ se rozkládá na ploše 777,5 kilometrů čtverečních, jeho převážná část leží na území Pardubického kraje, oblast kolem Ždírce nad Doubravou a Chotěboře zasahuje do kraje Vysočina. Zhruba z jedné třetiny je území tvořeno Chráněnou krajinnou oblastí Železné hory, mimo tuto oblast je na území mnoho dalších maloplošně chráněných území. Kromě přírodního bohatství je na území i celá řada kulturně historických cenností, unikátních muzeí a také sportovních a rekreačních objektů.

Doktor Daniel Smutek  poutavě  představil dlouhý vývoj projektu geopark až k získání certifikátu „Národního geoparku Železné hory“, dále popsal aktivity, které budou realizovány v nejbližší době.  A jaký je dlouhodobý cíl? Začlenění do evropské sítě geoparků pod patronací UNESCO. A spokojení návštěvníci čáslavské přednášky „drží palce“ aby se tento cíl stal skutečností. S takovými „nadšenci“, jakým je doktor Smutek, se to jistě podaří.

Vladimír Havlíček

10 DSCN9487 DSCN9448 DSCN9431 15 16 59 DSCN9430