1

Doktor Zdeněk Beran – Násilí v životě české šlechty

Čáslav – 10. listopadu zorganizoval Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ přednášku historika Zdeňka Berana na téma „Násilí v životě české šlechty“. Přednáška se konala ve výstavní síni na náměstí Jana Žižky z Trocnova.

Patnácté století pro většinu z nás představuje především dobu velkého náboženského konfliktu. V přednášce bylo popsáno myšlenkové pozadí této doby, zejména úvahy o přípustnosti násilí a právní pozadí šlechtického myšlenkového světa. Na teorii a praxi násilí v životě české šlechty doktor Zdeněk Beran nahlížel z hlediska společenských a politických změn, které přineslo „husitské století“.

Přednášející dále upozornil na triádu, kterou se řídila šlechta, tedy čest – hrdlo – statek. Je příznačné, že na prvním místě je čest, jakožto nejdůležitější rytířský princip. Teprve na druhém místě je hrdlo, dnešním jazykem bychom řekli život. A teprve statek, tedy majetek, zaujímá místo třetí. Tento princip se snažily více či méně úspěšně převzít další stavy, především měšťané, ale také husité. Bohužel z důvodů čistého pragmatismu byly tyto rytířské principy porušovány a v tom se lidstvo nezměnilo dodnes.

Doktor Zdeněk Beran přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Odbornou veřejností je považován za předního odborníka na české šlechtické rody. Známá je jeho badatelská a publikační činnost. V Čáslavi přednášel v loňském roce na téma „Trčkové z Lípy na Čáslavsku“, letošní přednáška byla neméně zajímavá, více jak třicet posluchačů toho bylo důkazem. To, že přednáška zaujala, se potvrdilo také zájmem o diskusi po jejím ukončení.

Vladimír Havlíček

DSCN7053 DSCN7046 DSCN7035 DSCN7025 12 14 15 DSCN7013 DSCN7017 10