Pozvánka na listopadovou přednášku

  Dr. Zdeněk Beran: NÁSILÍ V ŽIVOTĚ ČESKÉ ŠLECHTY

15. století pro většinu z nás představuje především dobu velkého náboženského konfliktu. V přednášce bude představeno myšlenkové pozadí této doby, zejména úvahy o přípustnosti násilí i právní pozadí šlechtického myšlenkového světa. Teorie a praxe násilí v životě českých šlechticů budou nazírány i z hlediska společenských a politických změn, které přineslo „husitské století“.

 úterý 10. listopadu 2015 od 17 hodin