Říjnova přednáška dr. Pavlíny Cermanové

V úterý 13. října 2015 od 17 hodin pokračuje ve výstavní síni na Náměstí Jana Žižky z Trocnova série přednášek věnovaných husitství. Nadcházející téma přiblížila dr. Pavlína Cermanová v krátké anotaci:

Andělé nebo démoni: husité jako aktéři apokalyptických událostí

Husitské reformní myšlení bylo do značné míry svázáno s výkladem apokalyptických proroctví jako předpovědi a obrazu soudobých událostí. Zejména husitský radikalismus byl výrazně formován apokalyptickou rétorikou a aktualizací apokalyptických figur v konkrétním času a prostoru husitských Čech. Přednáška se zaměří na husitské čtení apokalyptických proroctví, jež přispělo nejen k větší dynamice událostí, ale také k vytvoření jasně definovaného obrazu radikální husitské obce. Jednou ze základních otázek bude rovněž konstrukt postavy „proroka“, jenž svou duchovní autoritou zprostředkoval význam apokaloyptického proroctví širšímu publiku, čímž umožnil jeho praktický dosah.